fbpx class="page-template-default page page-id-6055 page-child parent-pageid-6001 wpb-js-composer js-comp-ver-6.11.0 vc_responsive" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/WebPage" data-adminbar="">

PGS – predimplantacioni genetski screening

PGS predstavlja detektovanje bilo kakve promene u genetici embriona. Koristeći ovu metodu proveravamo celokupnu DNK duž njenih velikih segmenata. Kod PGS-a se koristi tehnika fluorescentne in situ hibridizacije (FISH), koja omogućuje analizu ograničenog broja hromozoma, 5 ili 8, najčešće onih, čija odstupanja u njihovom skupu dovode do pobačaja ili do rođenja deteta sa teškim genetskim invaliditetom (kao što su Dawnov, Patauov ili Edwardsov sindrom). Metoda FISH je u velikoj meri zamenjena metodom array CGH (mikročipovima) zahvaljujući kojoj je omogućena analiza svih hromozoma a do same oplodnje dolazi prirodno (dolazi do spontanog spajanja spermatozoida i jajne ćelije).

Indikacije:

  • pacijentkinja starija od 37 godina
  • ponovljeni neuspešni ciklusi IVF
  • ponovljeni spontani pobačaji
  • partner sa teškim poremećajem spemograma
  • prethodno onkološko lečenje jednog od partnera

PGD – predimplantaciona genetska dijagnostika

PGD predstavlja detektovanje određene genetske promene. To znači, da je ova metoda namenjena roditeljima koji su nosioci mutacija genetskog materijala između hromozoma (translokacija, delecija, itd.). Ova tehnika omogućuje odabir embriona koji ove mutacije ne sadrži.

Predimplantaciona genetska dijagnostika monogenih oboljenja

Genetsko ispitivanje embriona, koje je namenjeno parovima sa poznatim genetskim varijacijama i povećanim rizikom od rođenja deteta sa genetskim poremećajem. Da bi se upotrebila ova metoda, preduslov je da je oboljenje ispitano na nivou gena, drugim rečima, u porodici mora biti poznata specifična genetska promena (mutacija) koja je odgovorna za pojavu oboljenja (cistična fibroza, spinalna mišićna atrofija, Duchenne mišićna distrofija, Huntingtonova bolest).

POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám správu alebo zavolajte na +421 903 992 626.