fbpx class="page-template-default page page-id-6036 page-child parent-pageid-6001 wpb-js-composer js-comp-ver-6.11.0 vc_responsive cookies-not-set" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/WebPage" data-adminbar="">

Kultivacija embriona

Kultivacija embriona u laboratorijskim uslovima obično traje od 2 – 5 dana od dana punkcije jajnika.

Kod većeg broja embriona, pri odabiru morfološki najbolje razvijenog embriona je standardna petodnevna kultivacija, koja omogućuje kontrolu a potom i selekciju najpogodnijih embriona za transfer (= prenos u matericu).

Ukoliko je broj embriona nizak (2 – 3 embriona) i oni već ukazuju drugačiji razvoj na početku kultivacije, embrioni se mogu preneti u matericu drugog ili trećeg dana njihovog uzgoja.

ET – Embriotransfer

Embriotransfer – Prenos embriona u matericu za pacijentkinju predstavlja bezbolnu proceduru sličnu uobičajenom ginekološkom pregledu. Embrioni se uvode u šupljinu materice uz pomoć tankog transfernog katetera.

KET – Krio-embriotransfer

KET ili transfer odmrznutih embriona odvija se isto kao embriotransfer. Priprema pacijentkinje za KET zasniva se na hormonskoj stimulaciji sluznice materice kontrolisane ultrazvukom. Embrioni se odmrzavaju, proceni se njihov kvalitet i nakon kratkotrajne kultivacije, tankim transfernim kateterom prenose se u šupljinu materice.

POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám správu alebo zavolajte na +421 903 992 626.