fbpx

Pravila obrade ličnih podataka

Dobrodošli na web stranicu repromedica.rs. Na samom početku korišćenja naše web stranice, preporučujemo Vam da se pažljivo upoznate sa ovim pravilima za obradu ličnih podataka, po kojima se tokom obrade Vaših ličnih podataka rukovodimo.

 

 1. Uvod

Vaša privatnost nam je izuzetno važna, pa se trudimo da obezbedimo visok nivo zaštite ličnih podataka prilikom obrade i da održimo transparentnost njihove obrade u skladu sa Uredbom Evropskog parlamenta i Veća (EU) 2016/679 od 27. aprila 2016, o zaštiti ličnih podataka kojom se ukida Direktiva 95/45/ES (opšta uredba o zaštiti podataka) (u daljem tekstu ,,GDPR“).

Za potrebe GDPR, preduzetnikom koji određuje svrhu i obim obrade ličnih podataka pruženih kroz funkcionalnosti ove web stranice je preduzeće Repromedica s.r.o., sa sedištem Budkova 26, Bratislava 811 04, ID: 47 015 187, registrovana u Privrednom registru Okružnog suda u Bratislavi I, Sekcija: Sro, insert br. 87288/B (u daljem tekstu ,,Preduzetnik“).’

 

U slučaju bilo kakvih pitanja vezanih za obradu ličnih podataka, koje smo prikupili od Vas kroz funkcionalnosti ove web stranice, ili u slučaju da želite da primenite neko do navedenih prava koja proizilaze iz GDPR, molimo Vas da nas kontaktirate putem pismenog zahteva adresiranog na gore navedenu adresu sedišta Preduzetnika ili elektronski putem e-maila: info@repromedica.sk.

 

 1. Prikupljanje ličnih podataka

_

Ova pravila se koriste za obradu ličnih podataka, koje prikupljamo od Vas direktno kroz  funkcionalnosti naše web stranice.

 

Prilikom korišćenja ove web stranice, možemo automatski prikupljati podatke o tehničkim specifikacijama Vašeg uređaja i operacijama pretraživanja na stranici repromedica.rs. Ovi podaci su anonimni i njihovo prikupljanje je obezbeđeno pomoću kolačića (cookies).

 

 1. Lični podaci, koje o Vama obrađujemo

 

U cilju koji je specifikovan niže u članu 4 ovih pravila, neophodno je obraditi lične podatke o pojedincima, koji su zainteresovani (i) za kupovinu naših usluga i proizvoda, (ii) da budu kontaktirani nakon popunjavanja kontakt formulara. Prikupljene lične podatke obrađujemo u skladu sa principima minimiziranja obrade ličnih podataka sadržanih u GDPR i stoga dobijamo samo lične podatke u meri, koja odgovara svrsi njihove obrade. Stoga, obim ličnih podataka uključuje: ime i prezime, e-mail adresu.

 

 1. Cilj, za koji obrađujemo Vaše lične podatke

_

Vaše lične podatke obrađujemo samo za naše marketinške ciljeve i komunikaciju sa Vama kako bi smo mogli da Vam pružimo informacije o našim uslugama i proizvodima.

 

 1. Pravna osnova za obradu Vaših ličnih podataka

 

 

 

Obrada Vaših ličnih podataka u cilju gore navedenom u članu 4 zasniva se na našem legitimnom interesu za prodaju naših usluga i proizvoda, kao i efikasnoj marketinškoj podršci i promociji naših poslovnih aktivnosti. Iako su pravnom osnovom za obradu Vaših ličnih podataka naši legitimni interesi, uvek poštujemo i prioritizujemo Vaša prava i interese pre naših interesa.

 

Obradu Vaših ličnih podataka na osnovu našeg legitimnog interesa sledi čl. 6, odeljak 1 (f) GDPR. U svakom trenutku imate pravo da se protivite navedenoj obradi Vaših ličnih podataka. U tu svrhu nas možete kontaktirati putem pismenog zahteva na adresi našeg sedišta navedenog u uvodu ovih pravila ili putem e-mail adrese: info@repromedica.sk. Temeljno ćemo proceniti svako podnošenje zahteva i o ishodu ćemo Vas obavestiti.

 

 1. Period obrade Vaših ličnih podataka

Vaše lične podatke čuvamo onoliko dugo, koliko je to potrebno da posluže svrsi, za koju smo ih prikupili. Period obrade Vaših ličnih podataka je 3 godine od dana njihovog prikupljanja. Period obrade ličnih podataka redovno pregledamo i, u slučaju da istekne, obradu ličnih podataka prekidamo i lične podatke brišemo odn. likvidiramo.

 

 1. Deljenje Vaših ličnih podataka sa trećim licima

_

Vaše lične podatke ne obrađuje ni jedno treće lice.

 

Vaši podaci nisu dostupni trećim licima u svrhu nezavisne upotrebe ili obrade izvan okvira njihove namene prema ovim pravilima.

 

 1. Međunarodni prenos Vaših ličnih podataka

Vaši lični podaci se ne prenosu u druge države izvan Evropske Unije.

 

 1. Vaša prava koja se odnose na obradu Vaših ličnih podataka

_

GDPR Vam pruža značajan obim prava, koja mi poštujemo i koja ćemo Vam omogućiti da ih u potpunosti primenjujete. U okviru primene Vaših prava, imate pravo da:

 • tražite kopiju ličnih podataka, koje imamo o Vama, kao i opis toga, kako ove lične podatke koristimo;
 • tražite ispravku Vaših ličnih podataka, koje imamo o Vama, ukoliko smatrate da ovi lični podaci mogu biti neprecizni, zastareli, netačni;
 • tražite da ograničimo korišćenje Vaših ličnih podataka ili namenu njihove obrade u određenim ograničenim slučajevima;
 • u određenim okolnostima, protivite se obradi Vaših ličnih podataka, s obzirom da obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu naših legitimnih interesa.

 

Ukoliko želite da znate više o svojim pravima iz GDPR, na koja se možete pozvati u vezi obrade Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nas kontaktirate putem pismenog zahteva na adresi našeg sedišta navedenog u uvodu ovih pravila ili putem e-mail adrese: info@repromedica.sk.

 

Našim interesom je da pokušamo da odgovorimo na sva Vaša pitanja, kao i da rešimo svaku žalbu vezanu za obradu Vaših ličnih podataka. Međutim, ukoliko imate osećaj da Vašu žalbu

nismo adekvatno rešili, molimo Vas da imate u vidu da možete da podnesete žalbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka Slovačke Republike.

 

Ova pravila obrade ličnih podataka mogu se u svakom trenutku jednostrano dopuniti ili izmeniti.

 

Repromedica s.r.o.

POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám správu alebo zavolajte na +421 903 992 626.