0

COVID19 i aktuelne informacije o lečenju na našoj klinici

Poštovani pacijenti, Uzimajući u obzir preporuke Vlade Slovačke Republike, glavnog zdravstvenog službenika SR i nakon konsultacije sa glavnim specijalistom SR za ginekologiju i akušerstvo i [...]